Dla każdego miasta ratusz jest swoistym symbolem. Zlokalizowany zazwyczaj w jego centralnej części, reprezentacyjny gmach świadczy o historii, tradycji i aspiracjach grodu. Jest wyrazem jego ciągłości. Pełni przy tym szereg rozmaitych funkcji. Ratusz, przede wszystkim stanowi siedzibę władz miasta, legislatywy i egzekutywy, które stanowią i egzekwują prawo lokalne. Stąd też wywodzi się jego nazwa, z języka niemieckiego „das Rathaus” oznacza dosłownie „dom rady”. W przeszłości, obok zadań municypalnych ratusze spełniały wiele powinności związanych między innymi z kulturą, obronnością, sądownictwem, więziennictwem, a nawet wykorzystywane bywały jako składy żywności czy miejsca sakralne.

Decyzja o kolejnej odbudowie ratusza podjęta została w wyniku konieczności zagospodarowania terenu po budynku dawnej restauracji „FREGATA”, zlokalizowanym w samym środku miasta, który od wielu lat zamknięty, popadł w ruinę stanowiąc zagrożenie dla ludzi i szpecąc okolicę. Władze Tolkmicka zdecydowały o odkupieniu działki od prywatnego właściciela i przywróceniu temu miejscu pierwotnej funkcji – reprezentacyjnego centrum miasteczka.

Nowy ratusz istotnie poprawił wizerunek Tolkmicka, świadcząc o ambicjach jego mieszkańców. Niewątpliwie będzie jedną z atrakcji dla przybywających do Tolkmicka turystów i gości. Tym samym Warmia i Mazury jako region wzbogaciły się o kolejne warte odwiedzenia miejsce. Oby było ich coraz więcej…