REGULAMIN PRZEBYWANIA ORAZ KORZYSTANIA Z WIEŻY WIDOKOWEJ

1.Wieża Widokowa jest obiektem ogólnodostępnym.
2.Wstęp na Wieżę Widokową jest bezpłatny.
3.Korzystanie z Wieży Widokowej odbywa się na własną odpowiedzialność.
4.Dzieci i młodzież do lat 17 mogą wejść na Wieżę Widokową tylko pod opieką dorosłych. Za bezpieczeństwo dzieci odpowiadają rodzice lub opiekunowie.
5.Jednorazowo na Wieży Widokowej może przebywać do 10 osób w czasie nie dłuższym niż 15 minut.
6.Grupy zorganizowane muszą mieć co najmniej 1 opiekuna na 10 uczestników, odpowiedzialnego za swoich podopiecznych przez cały czas przebywania na Wieży Widokowej. Opiekun grupy ponosi odpowiedzialność za skutki zachowania uczestników grupy.
7.Osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków zaburzających świadomość nie będą wpuszczane na Wieżę Widokową.
8.Zabrania się na Wieży Widokowej:
zrzucania wszelkich przedmiotów,
hałasowania,
niszczenia sprzętu.
9.W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych wieża nie będzie udostępniona dla zwiedzających.
10.Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy regulaminu będą wypraszane z obiektu.
11.Ratusz Miejski w Tolkmicku nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia spowodowane nie przestrzeganiem zarówno regulaminu korzystania z Wieży Widokowej jak i ogólnych zasad BHP.
12.Wejście na Wieżę Widokową jest traktowane jako akceptacja niniejszego regulaminu.


Warning: Use of undefined constant php - assumed 'php' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /wp-content/themes/ratusz/comments.php on line 82