W ramach projektu wybudowano budynek ratusza w Tolkmicku, który wkomponowany został w południową część pierzei rynku. Stanowi dominantę przestrzenną brakującej pierzei rynkowej dopełniając w ten sposób zabytkowy układ urbanistyczny centrum miasta.

Budynek składa się z 3 kondygnacji tj.:

• parteru o łącznej powierzchni użytkowej 372,1 m2

• piętra o łącznej powierzchni użytkowej 385,6 m2

• poddasza użytkowego o łącznej powierzchni użytkowej 437,8 m2 i

• piwnicy o powierzchni ok. 350 m2

Razem powierzchnia użytkowa parteru, piętra oraz poddasza – 1195,5m2

Budynek został zaprojektowany zgodnie z najnowszymi trendami architektonicznymi (z pełnym poszanowaniem wytycznych konserwatorskich) ale równocześnie w sposób oszczędny. Budynek zaprojektowano jako przyjazny dla osób niepełnosprawnych, bez barier architektonicznych, z zapewnieniem dostępu do wszystkich pomieszczeń.

Z uwagi na charakter budynku ratusz odpowiada wymogom stawianym budynków użyteczności publicznej.

W otoczeniu budynku zlokalizowano miejsca do wypoczynku wkomponowujące się w zabytkowy charakter układu urbanistycznego dla osób odwiedzających wystawy zorganizowane w galerii, korzystających z tarasu czy wręcz chcących pozwiedzać centrum Tolkmicka.

Ze względu na konieczność zachowania ekologicznego charakteru budynku, mała architektura w otoczeniu budynku ma cechy naturalnego zespołu roślinności z jej odpowiednim ukształtowaniem.

Obsługa komunikacyjna budynku jest przewidziana od ul. Świętojańskiej lub Słupeckiej, ponieważ docelowo planuje się wyłączenie z ruchu kołowego powierzchni Placu Wolności.

Połowa powierzchni użytkowej obiektu wykorzystywana będzie na cele kulturalno – wystawiennicze (muzeum regionalne).