Opis celów

– zapobieżenie degradacji centrum miasta Tolkmicko

– wzrost potencjału turystycznego miasta Tolkmicko

– poszerzenie oferty kulturalnej miasta Tolkmicko

– uatrakcyjnienie Tolkmicka jako miejsca zamieszkania

– stworzenie bezpiecznej strefy, w której spotykać się będą mieszkańcy przybywający do centrum miasta

– podniesienie konkurencyjności miasta i jego rozwój gospodarczy wynikający m.in. z możliwości organizacji imprez kulturalno-turystycznych w budynku nowego ratusza