Godziny pracy Urzędu 31 grudnia 2019

W dniu 31 grudnia 2019 roku

kasa Urzędu czynna będzie do godziny 1000

 natomiast Urząd do godziny 1300.