Dofinansowanie na termomodernizację „Czyste Powietrze”

W Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Tolkmicku, ul. Świętojańska 1
dnia  8.09.2018r. o godz. 16.00 odbędzie się szkolenie mające na celu
przekazanie informacji jak prawidłowo ubiegać się o dofinansowanie z
programu priorytetowego „Czyste Powietrze”

Szanowni Państwo,

Ministerstwo Środowiska rozpoczęło cykl spotkań w gminach dotyczący
realizacji Programu priorytetowego „Czyste Powietrze”. Spotkania z
mieszkańcami będą prowadzone na terenie całego kraju, w tym gmin w
województwie warmińsko-mazurskim. Resort chce poinformować, jak
prawidłowo ubiegać się o dofinansowanie na termomodernizację budynku
oraz wymianę przestarzałych źródeł ciepła.

Podstawowym celem Programu priorytetowego „Czyste Powietrze” jest
poprawa efektywności energetycznej istniejących zasobów mieszkalnych
budownictwa jednorodzinnego oraz zdecydowane zmniejszenie emisji
zanieczyszczeń do atmosfery z funkcjonujących i nowo budowanych
jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Harmonogram spotkań dostępny jest pod adresem strony internetowej: https://www.mos.gov.pl/aktualnosci/szczegoly/news/czyste-powietrze-spotkania-w-gminach-1/