Spotkanie informacyjno-konsultacyjne LGR Zalew Wiślany

Zapraszamy na spotkanie informacyjno-konsultacyjne w Urzędzie Miasta i Gminy w Tolkmicku w dniu 02/03/2017r. godz. 11 00 dotyczące pozyskiwania środków z programu

Priorytet 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” w ramach PO „Rybactwo i Morze” 2014-2020”

Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Wiślany”, 14-500 Braniewo, ul. Portowa 3
Tel. (55) 235 11 12 Fax. (55) 625 07 82
e-mail: info@lgrzalewwislany.pl